Boligperm

Boligpermen er din dokumentasjon av boligen på nett. Den inneholder dokumentasjon om tekniske løsninger, samt beskrivelser av vedlikeholdsrutiner og interiør spesifikt for din leilighet. Dette for å sikre at boligen bevares på en best mulig måte og det er derfor viktig at du setter deg godt inn i den. Ved å registrere deg vil du bl.a. motta påminnelse om vedlikehold via e-post. Mer informasjon om pålogging og funksjonalitet finner du ved å klikke her.

Boligpermen finner du her ved å søke deg frem til Sørenga (byggetrinn  3).