Solskjerming

Det vises til vedtektenes § 3 – 1 og følgende punkt:

(7) For boligseksjonene skal utvendige lamper på balkong til den enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger etc., samt øvrige bygningsmessige arbeider godkjennes av styret, som skal skje etter en samlet plan for bygningen vedtatt av sameiermøtet.

Det betyr at oppsett av markiser i prinsippet skal godkjennes av styret.

Dersom du tar kontakt med Solskjermingsgruppen så vil de vite hvilke løsninger som er godkjent i vårt byggetrinn.  Monteres en av disse standardløsningene behøver du ikke søke styret om godkjenning.