TV og bredbånd

Canal Digital

Sameiet har avtale med Canal Digital (CD) om levering av TV- og bredbåndtjenester. Dette er en standardavtale som betales over fellesutgiftene. Den enkelte seksjonseier kan inngå avtale direkte med CD om ytterligere tjenester, eks. flere TV-kanaler, raskere bredbånd og bredbåndstelefoni.

T-We Boks (dekoder) følger leiligheten.

Du kan lese viktig info ved inn- og utflytting fra Canal Digital ved å klikke her.

For mer info: www.canaldigital.no eller ring 06090.