Brann & Sikkerhet

Branninstruks for Sørenga 3 Sameie

Ved brannalarm:

 • Sørg for at alle blir varslet
 • Lukk dører og vinduer
 • Gå raskt ut av bygningen
 • Bruk ikke heis
 • Gå til felles møteplass

Ved brann:

 • Varsle personer i fare ved å rope «Brann! – Brann!»
 • Hjelp hverandre ut til felles møteplass
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 • Si ifra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inn

Merk:
Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fullt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten.  Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

Redde, varsle, slokke

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. «Redde, varsle,slokke» er en nyttig huskeregel:

 1. Redde –    Sørg for at alle kommer i sikkerhet
 2. Varsle –    Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 3. Slokke –   Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare

HUSK:

Nødnummer til brannvesenet                                             110

Oppgi korrekt adresse til brannvesenet                            Sørenkaia 60 – 76

Felles møteplass ved evakuering                                        Atrium

 

Eget ansvar for varsler og slokkeutstyr i egen leilighet

Din leilighet er utstyrt med sprinkleranlegg som slår ut ved varmeutvikling. Men den er også utstyrt med røykvarsler og pulver brannslokningsapparat.

Det er ditt ansvar å sørge for vedlikeholdet – at dette fungerer. Det må testes årlig.

Se mer om dette i leilighetspermen (FDV) – punktet om røykvarslere under fliken «Generell informasjon»

Varsling.

Ved brann i egen leilighet ringer du 110

Hvis du selv varsler brann, må du opplyse adressen og leilighetsnummer.

Evakuering skjer:

Gjennom trapperom og korteste vei ut. Dersom du ikke kan evakuere gjennom trapperom, rømmer du til egen balkong eller vindu for å bli reddet derfra av stigebil.

Redning – og hjelp til andre

Hvis du har tid, skal du hjelpe andre i sikkerhet. Det er fornuftig å vite hvem som bor i egen oppgang.

Du skal IKKE forsøke å stanse brannalarmen, det er det kun brannvesenet som har myndighet til. Dette gjelder selv om du tror at det er falsk alarm.

 

Ta  Forholdsregler: Hold alle fellesarealer/rømningsveier ryddige

Alle gangveier og fellesområder er rømningsveier og SKAL være ryddige og fri for hindringer eller ting som kan brenne. Ting som plasseres i gangene kan bli fjernet uten varsel til eier.

Lær deg rømningsveiene også fra bodområdene. Følg de grønne rømningsskiltene.

I kjeller er dørenes lås utstyrt slik at de kan åpnes fra innsiden og utover i rømningsretningen uten nøkkel. Fra garasjen og ut i friluft er det gitt dispensasjon fordi døren ellers stopper i hellende terreng.

Det er forbudt å oppbevare brannfarlige og lettantennelige væsker eller ting i fellesområder og i boder (bensin, mopeder etc).

Gjør deg kjent med hvor slokkeutstyr i fellesarealer befinner seg slik at det kan benyttes ved branntilløp. (Brannslangeskap på vegger).

Hold alle dører lukket som skal være lukket. Det reduserer faren for brann – og det reduserer faren for at uvedkommende gjør skade.

Meld fra om feil

Dersom du oppdager feil eller mangler ved brannsikring, plikter du å varsle styret i sameiet.

Takk for at du bidrar til å sikre liv og helse – også naboens!

Branninstruks og beredskapsplan

Sørenga 3 branninstruks_03_16

Sørenga 3 beredskapsplan_12_17