Felles takterrasse

Vår felles takterrasse (i 8. etasje i oppgang 66)ble betydelig oppgradert i august 2018.Plantekasser er på plass. Gartneren vår har fått ansvaret for beplantning og stell, og automatisk vanning er installert.  Vi håper at disse tiltakene vil skape et trivelig uterom til rekreasjon for oss beboere.

beautiful-flowers-1853562_960_720

 Ordensregler for takterrassen

Vi har en flott takterrasse til bruk for beboere i sameiet. Takterrassen finner du i 8. etasje i Sørengkaia 66.

For å legge forholdene best mulig til rette for et trivelig opphold på ”byens tak” har vi utarbeidet egne regler:

  • Takterrassen skal ikke brukes til fest men være et hyggelig sted for beboerne i sameiet.
  • Vis hensyn til nærmeste naboer – unngå støy!
  • Av hensyn til naboer er det forbudt med musikk på takterrassen
  • Røyking og grilling forbudt på takterrassen grunnet brannfare
  • Ballspill er forbudt på takterrassen
  • Ta med søppel når du går
  • Av hensyn til naboer er det forbudt med musikk på takterrassen
  • Det skal være ro på takterrassen kl 23.00.

På grunn av en del en del ureglementert festing på takterrassen og manglende ro etter kl 23.00 vil takterrassen stenges med automatisk lås kl 23.00 og åpnes igjen kl 07.00 neste morgen. Styret har engasjert vakthold til å sørge for at det opprettholdes ro fra kl 23.00 og at ingen oppholder seg på takterrassen etter kl 23.00.

Disse ordensreglene er slått opp på takterrassen og det alles ansvar å følge disse.

Dersom det er bråk og ureglementert opphold som er til stor sjenanse  før vekter kommer og kontrollerer og stenger kl 23.00,  skal styret kontaktes og styret kan da kontakte våre vektere for å få ordnet opp i saken.

Representanter fra styret kan kontaktes på telefon: 415 04 482 – Espen Aamodt  og 995 66 062 Ruth Østerdahl