Felles takterrasse

Vår felles takterrasse (i 8. etasje i oppgang 66)ble betydelig oppgradert i august 2018.Plantekasser er på plass. Gartneren vår har fått ansvaret for beplantning og stell, og automatisk vanning er installert.  Vi håper at disse tiltakene vil skape et trivelig uterom til rekreasjon for oss beboere.

beautiful-flowers-1853562_960_720

 Ordensregler for takterrassen

Vi har en flott takterrasse til bruk for beboere i sameiet. Takterrassen finner du i 8. etasje i Sørengkaia 66.

For å legge forholdene best mulig til rette for et trivelig opphold på ”byens tak” har vi utarbeidet egne regler:

  • Takterrassen skal ikke brukes til fest men være et hyggelig sted for beboerne i sameiet.
  • Røyking og grilling forbudt på takterrassen grunnet brannfare
  • Ballspill er forbudt på takterrassen
  • Ta med søppel når du går
  • Vis hensyn til nærmeste naboer – unngå støy!
  • Det skal være ro på takterrassen kl 23.00.

På grunn av en del en del ureglementert festing på takterrassen og manglende ro etter kl 23.00 vil takterrassen stenges med automatisk lås kl 23.00 og åpnes igjen kl 07.00 neste morgen. Styret har engasjert vakthold til å sørge for at det opprettholdes ro fra kl 23.00 og at ingen oppholder seg på takterrassen etter kl 23.00.

Styret vil fortløpende vurdere tiltak for å unngå ureglementert bruk av takterrassen som er til sjenanse for øvrige beboere.