Informasjon fra styret

Informasjon fra styret distribueres via epost og på nettsiden.  I noen tilfeller som gjelder driften, for eksempel heis og vask av fellesarealer og lignende, vil beskjeder bli hengt opp i oppgangene. Men hovedregelen er at du må følge med på mail og nettside for å holde deg oppdatert.  I tillegg er det opprettet en facebookgruppe for mer uformell kommunikasjon mellom beboerne.

Det er viktig at du sørger for å holde oss oppdatert med riktig kontaktinformasjon. Skal du leie ut leiligheten, er du også pliktig til å oppdatere styret med leietakers kontaktinformasjon.

Dersom du har registrert deg og ikke mottar nyhetsbrev fra styret, må du sjekke spamfilter først og så ta kontakt med styret, slik at vi kan det ut.

Dersom du ikke har registrert deg ber vi om at du registrerer din kontaktinformasjon:

 

Meld deg på som seksjonseier
Meld deg på som leietaker

 

Vedrørende corona og fellesområder

Styret har innhentet råd fra blant annet Usbl om hvordan vi skal forholde oss til smitteverntiltak i fellesområder.

Vi henviser til generelle smittevernråd og vedlagte plakat hygieneplakat-smitte som er hengt opp i oppgangene.

Risiko for smitte i fellesområder er definert til følgende områder:

Hva gjør vi med dette:

Følg smittevernreglene på takterrassen

Husk at også takterrassen er fellesområde og smittevernregler må følges også der. Ikke mer enn 5 personer i en gruppe og hold avstand.  Unngå situasjoner som kan utløse smitte selv om dere er utendørs.

Hva hvis en smittet person har vært i våre fellesområder?

Det er ikke noe varslingssystem som varsler styret eller naboer om en person i bygget er smittet eller om vedkommende har vært i våre fellesområder.
Dersom styret får kjennskap til dette ved at noen for eksempel er hentet med ambulanse eller melder i fra vil vi sørge for at det blir utført en ekstra vask/desinfikasjon av berørte områder.  Men som sagt, dette får vi ingen automatisk varsel om.  Derfor er det viktig at hver og en følger smittevernreglene og ikke minst vasker hender med en gang dere kommer inn i leiligheten for å verne dere selv.

17.04.20
Vennlig hilsen

Styret

 

Det kommer containere til Sørenga fredag 17.04.20 og de blir stående til over helgen.  Forhåpentligvis med en tømming underveis.  De blir plassert i tverrslagene.

ÅRSMØTET SOM VAR PLANLAGT AVHOLDT DEN 21.04.20 ER UTSATT PÅ UBESTEMT TID PÅ GRUNN AV CORONA KRISEN.  NY DATO KOMMER!. 31.03.20 Styret  Vi har besluttet å se tiden an en stund til før vi bestemmer om årsmøtet skal være digitalt.  Det må gjennomføres innen 30.06.20.
16.04.20

Nedenfor finner du arkiv for informasjon som er sendt ut fra styret tidligere:

Årsmøte 2020 – dato og forslag

Til seksjonseierne i Sørenga 3 sameie   Varsel om økning av a konto beløp for fjernvarme, vann og avløp.

Test av brannalarm juni 2019

Vårdugnad

Skriv kalde baderomsgulv og radiatorer

NYHETSBREV

Nyhetsbrev 1 – 2020

Nyhetsbrev 2 – 2019

Nyhetsbrev febr 2019