Nøkler og nøkkelbrikker

De fleste har vanlige nøkler til inngangsdøren sin.  På inngangsdører og dører til fellesområder har vi fra 15.12.20 innstallert nøkkelbrikker.  Her følger informasjon om hvor du kan bestille nøkler og brikker:

NEDERST FINNER DU INFORMASJON OM HVORDAN OPPDATERE NØKKELBRIKKENE DINE

NØKLER

Seksjonseiere (ikke leieboer eller andre) kan bestille ytterligere systemnøkler for egen seksjon. Bestilling skal sendes til: [email protected]  og inneholde følgende opplysninger:

BRUK SKJEMA – Se nedenfor

  1. Navn på seksjonseier (bestillinger sendes bare til seksjonseier)
  2. Leilighetsnr
  3. Faktura- og leveringsadresse
  4. Antall nøkler
Det kan stilles krav om identifikasjon ved slik bestilling eller ved postmottak.
DERE SKAL BRUKE DETTE SKJEMAET OG SENDE TIL [email protected]

NØKKELBRIKKER

Nøkkelbrikker leveres av Nordic Security .  Deres kontakttelefon er 67 900 200.

Skal du bestille flere brikker må du sende en mail til:

[email protected]  og oppgi navn på eier av boligen og leilighetsnummer

Du må legge ved dokumentasjon på eierforholdet.  Det vil si kopi av legitimasjon.  Du kan ta et bilde på telefonen og legge ved i mailen.  Men husk å stryke personnummer, da dette ikke kan sendes på mail (GDPR regler). Firmaet vil få lister av styret om hvem som eier boligene og de vil sjekke at det kun er eiere som får bestille brikker.

Leietakere kan ikke bestille uten skriftlig fullmakt fra eier av boligen.

Nøkkelbrikker koster kr 225 pr stk.

BRIKKER SOM ER FORSVUNNET ELLER STJÅLET MÅ DEAKTIVERES.  HVIS DETTE SKJER SEND MELDING TIL SAMME MAILADRESSE ELLER RING 67 900 200.

TILBUD PÅ NØKKELBRIKKE LÅS TIL EGEN INNGANGSDØR

Hvis du vil ha samme nøkkelsystem med brikker til din egen inngangsdør kan du bestille dette for egen regning.

Vi har mottatt nedenstående tilbud.  Det dyreste er med mulighet for styring via app og mobil.
Ta kontakt som angitt på bildene dersom du vil bestille:

 

 

 

OPPDATERING AV NØKKELBRIKKER:

Brikker skal oppdateres til ny adgang, slik at man får den adgangen man skal ha.
Brikken oppdateres ved å bruke den på hovedinngangen i nr.62. 
Leseren blinker blått under oppdatering. Hold brikken inntil frem til du får grønt eller rødt lys.
Får du rødt lys etter det blå, er brikken oppdatert men du har ikke adgang.
Får du grønt lys etter det blå, er brikken oppdatert og døren åpen.