Nøkler og nøkkelbrikker

De fleste har vanlige nøkler til inngangsdøren sin.  På inngangsdører og dører til fellesområder har vi fra 15.12.20 innstallert nøkkelbrikker.  Her følger informasjon om hvor du kan bestille nøkler og brikker:

NEDERST FINNER DU INFORMASJON OM HVORDAN OPPDATERE NØKKELBRIKKENE DINE

NØKLER

Seksjonseiere (ikke leieboer eller andre) kan bestille ytterligere systemnøkler for egen seksjon. Bestilling skal sendes til: [email protected]  og inneholde følgende opplysninger:

BRUK SKJEMA – Se nedenfor

  1. Navn på seksjonseier (bestillinger sendes bare til seksjonseier)
  2. Leilighetsnr
  3. Faktura- og leveringsadresse
  4. Antall nøkler
Det kan stilles krav om identifikasjon ved slik bestilling eller ved postmottak.
DERE SKAL BRUKE DETTE SKJEMAET OG SENDE TIL [email protected]

NØKKELBRIKKER

Nøkkelbrikker leveres av Oslo Låsservice.   Deres kontakttelefon er 905 42 222 (08.00 – 16.00)

Skal du bestille flere brikker må du bruke dette skjemaet.

Er du beboer i sameie eller borettslag og ønsker bestille adgangsbrikke, må du være registrert i beboerlisten.  Leietagere som ikke er registrert i beboerlisten må kontakte eier av boenheten for bestilling. Det kreves legitimering før utlevering eller sending av adgangsbrikker.

Nøkkelbrikker koster kr 325 pr stk. Undersøkes ny leverandør.  Trude Larsen 02.02.23

  1. For å melde feil på eksisterende nøkkelbrikker som ikke fungerer eller ikke har riktige tilganger skal man bruke e-post:
    [email protected]
    Her skal man oppgi: Fulltnavn,  Leilighets nummer (H-nummer), mobilnummer

BRIKKER SOM ER FORSVUNNET ELLER STJÅLET MÅ DEAKTIVERES.  HVIS DETTE SKJER SEND MELDING TIL SAMME MAILADRESSE ELLER RING 905 42 222 (08.00 – 16.00)

OPPDATERING AV NØKKELBRIKKER:

Brikker skal oppdateres til ny adgang, slik at man får den adgangen man skal ha.
Brikken oppdateres ved å bruke den på hovedinngangen i nr.62. 
Leseren blinker blått under oppdatering. Hold brikken inntil frem til du får grønt eller rødt lys.
Får du rødt lys etter det blå, er brikken oppdatert men du har ikke adgang.
Får du grønt lys etter det blå, er brikken oppdatert og døren åpen.