Nøkler

Seksjonseiere (ikke leieboer eller andre) kan bestille ytterligere systemnøkler for egen seksjon. Bestilling skal sendes til: [email protected]  og inneholde følgende opplysninger:

BRUK SKJEMA – Se nedenfor

  1. Navn på seksjonseier (bestillinger sendes bare til seksjonseier)
  2. Leilighetsnr
  3. Faktura- og leveringsadresse
  4. Antall nøkler
Det kan stilles krav om identifikasjon ved slik bestilling eller ved postmottak.
DERE SKAL BRUKE DETTE SKJEMAET OG SENDE TIL [email protected]