Varme og ventilasjon

Gulvvarme på bad

På badene er det vannbåren oppvarming i gulvene. Varmen på badene styres etter en romtermostat som er plassert på veggen. Romtermostaten føler på temperaturen ved termostaten. Romtermostaten skrur på varmen dersom det er kaldere enn temperaturen den er innstilt på og skrur av varmen dersom det er varmere. Det vil si at romtemperaturen på badene skal være relativt stabil, mens varmen på gulvene vil variere avhengig av om termostaten åpner for mer varme eller ikke.

 

Varme på radiatorer

Varmen på radiatorer styres av termostatventiler på radiatorene. Termostatventilen føler på romtemperaturen ved radiatoren og regulerer varmen i forhold til dette. Dersom radiatorventiler tildekkes av gardiner, sofaer eller lignende vil de ikke fungere som normalt siden det da blir varmt rundt ventilen samtidig som oppvarmingen av rommet blir redusert. Beboerne må selv prøve seg fram til hvilke innstilling termostatventilen bør stå på for å få ønsket varme i leiligheten. Varmeanlegget er dimensjonert for å kunne gi minimum 21ºC i leilighetene. Temperaturen skal måles ca. midt i rommet og minst 60 cm fra vinduer og yttervegg.

 

Ventilasjon og kjøkkenavtrekk

Det er balansert ventilasjon i blokkene. Det vil si at alle leiligheter får samme temperatur på ventilasjonslufta inn til alle rom. Tilluftstemperaturen er justert til 19ºC, som er anbefalt temperatur, til alle leiligheter. Dersom en ønsker lavere temperatur på f.eks soverom må dette kompenseres ved å åpne vinduer. Ventilasjonsmengdene til de ulike rommene i leilighetene er innstilt i henhold til krav i gjeldende tekniske forskrifter.