Ordensregler takterrasse

  • Takterrassen skal ikke brukes til fest men være et hyggelig sted for beboerne i sameiet.
  • Røyking og grilling forbudt på takterrassen grunnet brannfare
  • Ballspill er forbudt på takterrassen
  • Ta med søppel når du går
  • Vis hensyn til nærmeste naboer – unngå støy!
  • Det skal være ro på takterrassen kl 23.00.

På grunn av en del en del ureglementert festing på takterrassen og manglende ro etter kl 23.00 vil takterrassen stenges med automatisk lås kl 23.00 og åpnes igjen kl 07.00 neste morgen. Styret har engasjert vakthold til å sørge for at det opprettholdes ro fra kl 23.00 og at ingen oppholder seg på takterrassen etter kl 23.00.

Styret vil fortløpende vurdere tiltak for å unngå ureglementert bruk av takterrassen som er til sjenanse for øvrige beboere.

I løpet av 2018 vil det bli foretatt oppgraderinger på terrassen slik at det blir et enda triveligere fristed for sameiets beboere.