NYHETER

image

Velkommen som beboer i sameiet

Av - Ukategorisert

Velkommen til oppdaterte nettsider for sameiet.

Her finner du aktuell informasjon.  I tillegg sender styret ut nyhetsbrev.

NYHETSBREVENE FINNER DU LAGRET HER.

Husk å registre deg som mottaker av nyhetsbrev her.

ÅRSMØTE 2020

Innkalling til årsmøte er sendt ut i post til samtlige seksjonseiere.

Årsmøtet avholdes mandag den 15.06.20 kl. 18.00 på restaurant Hakkaiza.  Av smittevernhensyn ønsker styret å ha oversikt over hvor mange som kommer.  Ber derfor om at du/dere melder dere på via styrets e post:

[email protected].   Velkommen !
Hvis du ikke har fått innkallingen kan du få den tilsendt digitalt ved å sende en e post til [email protected]  (problemer med å laste den opp her).

VELKOMMEN!

VIKTIG MELDING:

Ny dato for årsmøte er satt til mandag den 15.juni kl. 18.00 på Hakkaiza (ytterst ved Sjøbadet i byggetrinn 7).  På grunn av at det nå er lov til å være opp til 50 stykker sammen i organiserte sammenhenger velger vi å avholde fysisk møte.   I lokalet og restauranten vil alle smitteverntiltak være ivaretatt.  Sakspapirer vil bli lagt ut på nett og sendt ut via nyhetsbrev senest 14 dager før møtet.

19.05.20

Vennlig hilsen
STYRET

VIKTIG MELDING.  ÅRSMØTET SOM VAR PLANLAGT 21.APRIL ER UTSATT PÅ UBESTEMT TID GRUNNET CORONAKRISEN.  NY DATO KOMMER SENERE.   31.03.20

NEDENFOR ER ANDRE SKRIV STYRET HAR SENDT UT.  DE ELDSTE FØRST OG DE NYESTE NEDERST:

18.11.19:

Til seksjonseierne i Sørenga 3 sameie

Varsel om økning av a konto beløp fjernvarme, vann og avløp fra 1.1.2020.

Betaling for fjernvarme, vann og avløp betales delvis gjennom et a-konto beløp i felleskostnadene og årlig avregning som sendes den enkelte seksjonseier hvert år.  Mange har sikkert opplevd at avregningen kan lyde på ganske store beløp.   Dette kommer av at det fastsatte a-konto beløpet, som har vært det samme i mange år, er for lavt i forhold til det reelle forbruket.

Så langt har a-konto beløpet som blir krevet inn som en del av felleskostnadene utgjort kr 10,- pr m2. Det reelle forbruket er minst kr 14,- pr m2 når man ser på seksjonene under ett.  Dette ser vi på fakturaene som sameiet mottar på fjernvarme, vann og avløp.  Når vi sammenligner innbetalt a-konto og mottatte fakturaer på fjernvarme, vann og avløp, ser vi at a-konto beløpene innbetalt via felleskostnadene kun dekker ca 65% av fakturabeløpene.  Dette blir utlignet når ISTA avregningene blir betalt, så det er ikke slik at noen betaler for andres forbruk. Allikevel er det behov for å få a-konto innbetalingene i bedre harmoni med de faktiske kostnader og forbruk slik at sameiet ikke ender opp med store forskutteringer og sameiere ender opp med store innbetalinger når ISTA avregningen kommer.

Styret har derfor besluttet å øke a konto beløpet for fjernvarme, vann og avløp med 40% fra kr 10 per kvm til kr 14 per kvm fra 1.1.2020.
Du vil da få et høyere månedlig a-konto beløp men en lavere årlig avregning.

Den største posten i avregningen er fjernvarme.  Fjernvarmeprisen følger strømprisen.  Når strømprisene blir høyere, øker også fjernvarmeprisen.  De som vil følge med på utviklingen av prisene kan gå inn på denne linken og sjekke prisene:  https://www.fortum.no/fjernvarme/priser-og-vilkar

Er det noen spørsmål til ovennevnte ta kontakt med styret på e post: [email protected]

Med hilsen

Styret i Sørenga Sameie 3

18.09.17:

Sentralvarmeanlegg. Radiatorer og badegulv i Sørenga 3 Sameie.

 Vi utarbeider nå en plan for besøk hos hver enkelt som har på manglende varme i badegulv og radiatorer.

Har du store problemer med kalde badegulv/radiatorer meld dette til styret via styrets mailadresse innen 25.9.2019. Beboere/eiere som allerede har meldt fra ber vi om at sender melding på nytt slik at vi er sikre på å få registrert alle. Oppgi navn, leilighetsnummer og telefunnummer. Det er Espen Aamodt og Tor Eirik Edvardsen som håndterer saken i styret.

Arbeidene starter ultimo september og vi antar at det vil bli utført arbeider på ca. 5-7 seksjoner pr. dag.

Alle vil bli kontaktet av rørlegger eller styret. Rørlegger må få tilgang til seksjonen ihh til foreslått dato for at arbeidene skal bli mest mulig kontinuerlig. Dersom noe ikke kan være heime, men vil overlevere nøkkel kan styret v/Tor Eirik Edvardsen ta i mot nøkler og tagge dem. Han vil følge opp GKs arbeider.

GK vil utføre feilsøk og retting som skyldes fellesanlegget.

Feil som følge av brukerfeil/manglende vedlikehold – belastes seksjonseier.

Vårdugnad

I 2018 fikk vår felles takterrasse i oppgang 66 en ansiktsløftning med nye møbler og plantekasser. Vi ønsker å holde vårt fine rekreasjonsområde pent og innbydende, og inviterer derfor til dugnad ONSDAG 15. mai kl. 18:00

Oppgaver: vask av møbler, treplatting, glassrekkverk, fjerne tapemerker på inngangsdører.

Inngangspartiene og atriet trenger også en «vårpuss», så vi håper at noen i hver oppgang kan stille.

Oppgaver: fjerne tapemerker og vask av inngangsdører, rydde på oppslagstavler og fjerne flekker på vegger i inngangsparti, vask av trebenker og fjerne ugress i atriet, vask av fasader på plantekasser, plukke søppel rundt bygget.

Styret stiller med koster, raker, vannslanger, søppelsekker, vaskemidler og noen bøtter, kaffekopper, asjetter og leskedrikker.

I pausen blir det kaffe hvis noen koker, og kake hvis noen baker J

Husk å følge med på hjemmesiden vår www.sorenga3.no

Med vennlig hilsen

Miljøgruppa

OBS – TEST AV BRANNSYSTEMET – OBS

NÅR: TIRSDAG 11.6.2019 FRA KL. 0830-CA 1130

Schneider Electric skal ta service på brannsystemet i Sørenga 3 Sameie.

En del av servicen er å teste selve brannvarslingen. Brannalarm vil bli utløst i alle seksjoner og fellesarealer.

Dere SKAL IKKE evakuere, men forholde dere rolig (hold gjerne for ørene de sekundene alarmen går).

Med hilsen
Styret i  Sørenga 3 Sameie

Forhåndsvarsel om årsmøte i Sørenga 3 sameie

 Iht. eierseksjonslovens § 33-4 varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sørenga 3 sameie vil bli avholdt

Tirsdag 21 april 2020 kl. 18.00 på Hakkaiza, Sørengkaia 146.

Styret vil sørge for en enkel servering med spennende asiatiske småretter. Kaffe og vann får dere gratis, og hvis man ønsker noe annen drikke så kan man kjøpe dette selv.

Frist for innmelding av saker er fredag 28 februar 2020

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på sameiets årsmøte.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe årsmøtet med å behandle og ta stilling til saken. Saken må inneholde alt man har behov for av informasjon, slik at det er enkelt å forstå hvilket vedtak man stemmer på.
  • Hvis en sak anses lite egnet for årsmøtebehandling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøtet.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til [email protected] innen fristen.

Styreleder, 1 Styremedlem samt 2 Varamedlemmer er på valg i sameiet i år.  Dersom du ønsker å stille som kandidat så sender du en mail til Valgkomiteen ved Terje Skavdal ([email protected]) og Afshin Karvandi ([email protected]) senest fredag 28 februar.

Egen innkalling til årsmøtet, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

Vi ønsker alle velkommen!

Styret