Styret

Om styret

Sameiet har et styre som består av en styreleder og 4 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer,

Styret velges av sameiermøtet for to år om ikke annet er bestemt av sameiermøtet. Varamedlemmer velges for ett år.

Kontaktinfo til styret

Styret kan kontaktes på e post :   [email protected]

Styret består av

Styrets sammensetning etter sameiermøtet i 2019 er som følger:

Styrets leder:

  • Espen Aamodt                   Telefon:   415 04 482

Styremedlemmer:

  • Afshin Karvandi
  • Trude Larsen                    Telefon:  950 37 330
  • Ted-Einar Sukavara
  • Åge Sætrevik

Varamedlemmer:

  • Cybele Hoftun
  • Katrine Haugan Silkoset

 

Kontaktinformasjon Oslo Politidistrikt

Sørenga Samarbeidsforum som består av representanter for de ulike sameiene på Sørenga har hatt kontaktmøte med Politiet.  Vi har fått tilsendt følgende info skriv med kontaktpunkter til Politiet og anbefalinger på hva vi bør gjøre for å løse eventuelle ordensproblemer å melde hendelser.

Sørenga informasjon 081020 (1) Politiet