Styret

Om styret

Sameiet har et styre som består av en styreleder og 4 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer,

Styret velges av sameiermøtet for to år om ikke annet er bestemt av sameiermøtet. Varamedlemmer velges for ett år.

Kontaktinfo til styret

Styret kan kontaktes på e post :   [email protected]

Styret består av

Styrets sammensetning etter sameiermøtet i 2019 er som følger:

Styrets leder:

  • Espen Aamodt                   Telefon:   415 04 482

Styremedlemmer:

  • Ruth Østerdal
  • Anne Engen
  • Tor Eirik Edvardsen
  • Trude Larsen

Varamedlemmer:

  • Peter Hâusler
  • Jade Bui N. Bich