Vaktmester

Send varsel til styret

Dersom du som beboer oppdager feil eller mangler ved bygningsmassen eller du hører at en alarm er utløst, ber vi om at dette straks meldes til styret pr. e-post: [email protected],

Styret vil i samråd med vaktmester (og evt. tjenesteleverandører) vurdere nødvendige tiltak. Om forholdene ikke er ekstraordinære, vil vaktmester/tjenesteleverandør ta dette ved neste arbeidsdag i sameiet.

Skulle du likevel ha behov for å kontakte vaktmester så har sameiet vaktmestertjeneste gjennom en avtale med Usbl.

Vår kontaktperson hos Usbl er:   Tommy Øien og kan nås på mail: [email protected] med kopi til [email protected] og telefon:  905 67 361