Inn- og utflytting

​Avlesning av vann og varme

Din nye bolig er utstyrt med målere for varme og vann. Månedlig innbetales et a-konto beløp som avregnes årlig. Ved overtakelse av en leilighet fylles avlesningsskjemaet ut av selger og kjøper. Dette for å sikre at forbruket fordeles nøyaktig mellom gammel og ny eier av leiligheten. Skjemaet sendes Ista som vil utarbeide en foreløpig avregning basert på siste kjente energipriser. Endelig avregning finner sted etter årsslutt når man har mottatt faktura fra Hafslund. Skjemaet finner du her.

 

Navnelapp til ringeklokke

Navnelapp til ringeklokken bestilles hos styret:  [email protected] som gir beskjed til vaktmester som rekvirerer dette og sørger for at det blir byttet.

De som skal ha endret navn må oppgi oppgang og leilighetsnr. Om de oppgir H nr. finner vi ut av det dersom det står f.eks. Sørengkaia 66

Postkasseskilt

Ved endring av navn på våre tablåer sendes mail til styret så sørger vi for å gi melding til vaktmester om å endrer navn.

Sameiet skal ha en felles og lik fasade. Det betyr at alle må bestille like postkasseskilt til sine postkasser. Det er seksjonseierens ansvar at dette gjøres, det gjelder også dersom seksjonen leies ut.

Vi ønsker at alle postkassene skal ha lik merking og ber derfor om at du bestiller postkasseskilt i nettbutikken til Skiltservice AS. Skiltene skal være hvite med sort skrift. Skiltet koster kr 119,- og leveres i løpet av 1-2 dager. Bestill her.

 

Nøkler

Seksjonseiere (ikke leieboer eller andre) kan bestille ytterligere systemnøkler for egen seksjon. Bestilling skal sendes til: [email protected] og inneholde følgende opplysninger:
1. Navn på seksjonseier (bestillinger sendes bare til seksjonseier)
2. Leilighetsnr
3. Faktura- og leveringsadresse
4. Antall nøkler

Det kan stilles krav om identifikasjon ved slik bestilling eller ved postmottak.